Kamis, 08 Desember 2011

internet dan perannya

Apabila talian disambungkan ke internet, secara tidak langsung anda telah dihubungkan ke berjuta-juta komputer seluruh dunia yang menawarkan pelbagai perkhidmatan yang boleh dan mampu digunakan. Antara peranan-peranan berikut adalah :

a) . Penggunaan mel elektronik sebagai komunikasi yang mudah dan pantas

Di mana mesej elektronik boleh dihantar dan diterima kepada atau daripada sesiapa sahaja. Setiap orang masing-masing mempunyai alamat e-mailnya yang tersendiri. Ini bertujuan untuk memudahkan pengagihan mesej di kalangan mereka seperti mana penggunaan surat-menyurat. E-mail juga hampir sama dengan surat biasa yang mengandungi alamat, nama dan isi kandungan. Yang membezakannya ialah dari segi penghantaran e-mail tersebut adalah jauh lebih pantas dan ekonomi berbanding yang lain dan proses tersebut berlaku dalam setengah saat sahaja (mengikut kajian). Email ini juga boleh digunakan untuk menghantar lampiran secara bersama. Antara domain yang ditawarkan di internet adalah seperti Yahoo, Hotmail dan sebagainya.

b) . Perbincangan ( bersembang ) sesama manusia di IRC

IRC atau Internet Relay Chat adalah suatu yang cukup digemari dalam internet sejak kebelakangan ini. Pengguna boleh berinteraksi sesama mereka dalam talian tersebut dengan hanya menggunakan papan kekunci bagaikan bercakap di dalam telefon. Ini adalah jauh lebih ekonomi daripada penggunaan telefon. Ketika ber’IRC’ ini, anda akan berada di dalam sebuah bilik sembang (chatroom), terdapat pelbagai bilik-bilik sembang yang mempunyai nama-nama yang unik. Di sinilah anda akan dapat berkomunikasi secara ‘on-line’ mengenai topik yang diwar-warkan. Antaranya ‘Small Business’, ‘Business Law’, ‘Rule And Accounting’ dan banyak lagi. Bilik-bilik tersebut membolehkan anda berhubung secara terus dengan pakar-pakar dalam bidang-bidang tertentu dari serata dunia dengan hanya kos satu penggilan telefon tempatan.

c) . Pembekal Maklumat

Pelbagai maklumat akan dapat diakses di mana-mana sahaja di merata dunia. Pengguna internet dapat pergi ke lokasi mana-mana sahaja yang diinginkan maklumatnya samada dalam bidang pendidikan, perdagangan, perubatan dan lain-lain. Pengguna boleh menggunakan enjin pencari yang banyak terdapat di internet untuk mendapatkannya. Yang penting, rentetan yang hendak dicari ditentukan, manakala enjin pencari tersebut akan menentukan mana-mana pelayan yang disambung. Keputusan carian akan memaparkan nama fail, saiz, tarikh data dicipta, lokasi dan hos komputer di mana data tersebut berada. Setelah pengguna ini mengetahuinya, FTP (File Transfer Protocol) digunakan untuk memindahkan fail tersebut. Protokol ini membenarkan sambungan rangkaian ke komputer lain dan seterusnya memindahkan fail, sekelompok fail atau keseluruhannya juga boleh memindah pelbagai jenis fail termasuk aplikasi, teks, grafik, audio, video, multimedia dan lain-lain.

d) . Kumpulan Diskusi

Kumpulan diskusi atau lebih dikenali sebagai newsgroup ialah proses pertukaran idea di kalangan pengguna internet dari seluruh dunia. Melalui internet ini, anada akan dapat melibatkan diri secara aktif atau sebaliknya dalam perbincangan-perbincangan di seluruh dunia.

e) . Pendidikan Global

Pelajar sekolah atau pelajar di Institut Pengajian Tinggi, dapat memperolehi maklumat yang diinginkan melalui akses ke internet di mana-mana sahaja lokasi-lokasi pendidikan atau agensi-agensi tertentu. Misalnya, seorang pelajar Malaysia boleh mendapat maklumat sesuatu projek yang dibuat oleh pelajar universiti di Amerika Syarikat. Manakala pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran ke luar negara boleh mendapatkan maklumat mengenai syarat kemasukan, peruntukan yuran dan selainnya dalam internet. Malahan guru pula boleh menjelajah ke seluruh dunia untuk bertukar pendapat dengan sekolah-sekolah lain di seluruh dunia melalui e-mail. Perpustakaan elektronik juga dapat membantu mereka dalam membuat sesuatu penyelidikan. Berbagai masalah dapat diselesaikan dan berbagai maklumat dapat diperolehi dengan lebih mudah, pantas dan berkesan jika dibanding dengan penggunaan faks.

f) . Memajukan Perniagaan

Internet membantu menubuhkan syarikat-syarikat global. Internet memberi satu alat yang sempurna untuk membantu syarikat-syarikat ini mengendalikan perniagaan tanpa mendirikan syarikat mereka di sesebuah negara itu. Halaman web syarikat dibina dan digunakan untuk menyampaikan maklumat syarikat kepada umum. Ia boleh menjadi punca untuk maklumat asas mengenai produk-produk mereka, menjelaskan matlamat-matlamat, visi-visi, strategi sesuatu korporat. Pembeli dapat memilih produk atau perkhidmatan yang ditawarkan pada web tersebut.

g) . Perdagangan Elektronik ( Electronic Commerce ( EC ) )

Banyak syarikat menggunakan web sebagai komunikasi ‘on-line’ yang cepat dan selamat untuk berhubung dengan para rakan niaga dan para pembekal, dan juga membolehkan pelanggan-pelanggan memesan produk-produk dan perkhidmatan mereka melalui internet. Pengusaha-pengusaha boleh memudahkan kerja mereka dengan memesan melalui internet.

h) . Melabur Dan Menanam Modal

Para broker saham dan pelabur-pelabur boleh mengakses maklumat sesuatu perniagaan untuk bursa-bursa saham melalui internet. Dari lokasi tersebut, para pelabur akan mendapat prospektus yang cukup jelas mengenai sesuatu syarikat sebelum melakukan pelaburan.

i) . Persidangan Video

Persidangan video ialah suatu aktiviti di mana pengguna boleh berhubung dengan sesiapa sahaja di serata dunia melalui kamera video digital dan mikrofon yang disambung kepada komputer peribadi melalui talian internet. Ini lebih ekonomi dan penjimatan untuk ke sesuatu tempat. Dari segi perniagaan pula, ia secara tidak langsung dapat mengelakkan pembaziran masa dan kos oleh pengurus atau eksekutif. Dari segi pendidikan ia bermenafaat dari persidangan video sebab kawasan-kawasan di luar bandar tidak akan dipencilkan dalam hal penjagaan kesihatan lagi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar